You are here

Napo – bezpečnosť s úsmevom

Napo — safety with a smile

Napo ako hrdina série animovaných filmov poskytuje odľahčené pokyny vyvolávajúce diskusiu na tému bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a prevencia rizika.

Napo je typický zamestnanec pracujúci v ktoromkoľvek priemyselnom odvetví alebo sektore. Často je vystavený bežným rizikám a nebezpečným situáciám na pracovisku. Aktívne sa však zapája do identifikácie rizík a poskytuje praktické riešenia.

Napo sa teraz stal hlavným zástupcom pre kampane Zdravé pracoviská agentúry EU-OSHA a mnohé z jeho filmov súvisia s týmito kampaňami, alebo ich podporujú. Takisto sa osobne zúčastňuje na kľúčových podujatiach kampane.

Filmy s postavičkou NAPO

Napo hviezdi spolu so svojimi kolegami v sérii nemých filmov, ktoré ľuďom každého pôvodu, kultúry a veku umožňujú pochopiť ho a stotožniť sa s ním. Tieto filmy sa týkajú širokej škály tém o bezpečnosti a ochrane zdravia, napríklad:

Po vymedzení tém pravidelne vznikajú nové filmy. Tieto filmy vyrába konzorcium Napo, ktoré tvorí malá skupina európskych organizácií súvisiacich s BOZP a agentúra EU-OSHA.

Napo pre učiteľov

Napo pomáha priblížiť témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia aj deťom základných škôl. Agentúra EU-OSHA s podporou konzorcia Napo navrhla sériu nástrojov online pre učiteľov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytuje študijné balíky, ktoré obsahujú:

  • kľúčové posolstvá a ciele v oblasti vzdelávania,
  • nápady na aktivitu a zdroje online,
  • vzorové učebné plány v dĺžke 45 minút,

Po úspešnej pilotnej schéme sa tieto lekcie vypracúvajú a šíria do celej Európy.

iNapo

Aplikáciu iNapo, ktorú vyvinul jeden z členov konzorcia Napo, INAIL, je už možné prevziať na internete, vďaka čomu sú filmy o Napovi ľahko dostupné.

Konzorcium Napo

Filmy o Napovi sú vlastníctvom produkčnej spoločnosti Via Storia so sídlom v Štrasburgu (Francúzsko) a konzorcia Napo, ktoré financuje a vyrába filmy v mene malej skupiny európskych organizácií pre bezpečnosť a ochranu zdravia : AUVA (Rakúsko); DGUV (Nemecko); HSE (Spojené kráľovstvo); INAIL (Taliansko); INRS (Francúzsko); SUVA (Švajčiarsko); a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Okrem toho agentúra EU-OSHA uzavrela zmluvu so spoločnosťou DGUC (v mene konzorcia) na reprodukciu a poskytovanie kópií filmov o Napovi národným koordinačným miestam vo všetkých členských štátoch EÚ, v kandidátskych krajinách a krajinách EZVO.