Pozor, nebezpečenstvo: chemikálie! Vysvetlenie výstražných piktogramov

Keywords:

Piktogramy na označovanie chemických produktov sa zmenili. Zistite viac o týchto piktogramoch a vyhnite sa poraneniam a ochoreniam na pracovisku. Chemické produkty sa v práci používajú každý deň – nielen v továrňach, ale aj pri práci na stavenisku alebo v kanceláriách – napríklad aj v prostriedkoch na čistenie, vo farbách atď. Nariadením EÚ z roku 2009 o klasifikácia, označovanie a balenie (CLP) sa zaviedli nové výstražné piktogramy. Piktogramy kosoštvorcového tvaru označujú charakter nebezpečenstva(-iev) spojeného(-ých) s používaním nebezpečnej látky alebo zmesi. Na označeniach výrobkov sú piktogramy doplnené o signálne slová, výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia, ako aj o informácie o výrobku a jeho dodávateľovi. Naučte sa s Napom, ako udržať bezpečnosť na pracovisku!

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |