Usmernenie k bezpečnému zaobchádzaniu s nebezpečnými liekmi pri práci

Keywords:

Táto príručka Európskej komisie poskytuje praktické príklady, ako znížiť expozíciu pracovníkov nebezpečným liekom vo všetkých fázach ich životného cyklu: výroba, preprava a skladovanie, príprava, podávanie ľudským pacientom a zvieratám, ako aj nakladanie s odpadom.

Nezáväzné usmernenie ponúka širokú škálu praktických rád pre pracovníkov, zamestnávateľov, verejné orgány a odborníkov na bezpečnosť, ktoré sú základom ich prístupu k ochrane pracovníkov pred nebezpečnými liekmi.

Prevziať in: en