Smerom k práci prispôsobenej starším zamestnancom v Európe: celoživotná perspektíva práce a starnutia v agentúrach EÚ

Keywords:

V tejto správe sa poukazuje na rôzne problémy spojené so starnutím pracovnej sily a zvažujú sa v nej inovačné riešenia. Práce viedla agentúra EU-OSHA v spolupráci so strediskom Cedefop, inštitútom EIGE a nadáciou Eurofound, pričom každá agentúra sa zameriava na iné aspekty demografickej zmeny a na jej dôsledky pre zamestnanosť, pracovné podmienky, ako aj na zdravie a vzdelávanie zamestnancov.

V správe sa skúmajú pracovné podmienky, prezentujú sa príklady stratégií zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia starnúcej pracovnej sily, predkladá sa rodové hľadisko a skúma sa, ako môžu odborná príprava a celoživotné vzdelávanie podporiť aktívne starnutie v práci.

 

Prevziať in: en