Švédsko: Pracovné prostredie žien a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Predmetom tejto prípadovej štúdie je iniciatíva vo Švédsku, zameraná na zvýšenie informovanosti a zlepšenie ochrany zdravia žien pri práci, konkrétne na zníženie rizika vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy. V rámci tejto iniciatívy boli školení inšpektori práce, ako majú zaradiť rodovú otázku do svojej každodennej činnosti.

Potom uskutočnili inšpekcie na pracoviskách a v odvetviach, kde prevažujú ženy, a iniciovali diskusiu s tými zamestnávateľmi, ktorých opatrenia na predchádzanie rizikám neboli dostatočné. Iniciatívou sa úspešne podarilo zvýšiť informovanosť a prispieť k zmene v myslení, ale ďalšie zmeny sú nevyhnutné na politickej úrovni, aby sa rodová otázka zohľadnila aj pri tvorbe politiky. 

Prevziať in: en