Švédsko: Ochrana pracovníkov pred potenciálne škodlivými uhlíkovými nanorúrkami v spracovateľskom priemysle

Keywords:
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Ocenená organizácia 

Nanomateriály sa na pracoviskách vyskytujú čoraz častejšie, pretože spoločnosti stále viac využívajú ich početné pozitívne vlastnosti. Nie je jasné, ako vystavenie týmto látkam ovplyvňuje zdravie pracovníkov.

Švédska výrobná spoločnosť Atlas Copco Industrial Technique prijala preventívny prístup k riadeniu vystavenia pracovníkov uhlíkovým nanorúrkam, ktoré vznikajú počas pracovných procesov, a to inštaláciou digestorov a odsávacích zariadení v svojom testovacom laboratóriu na to, aby pracovníci nevdychovali potenciálne nebezpečný prach.

Do vypracúvania a vykonávania týchto preventívnych opatrení boli zapojené zainteresované strany na všetkých úrovniach – vedúci pracovníci, zástupcovia v oblasti bezpečnosti a testovací technici – a spoločnosť aktívne zvyšuje informovanosť o týchto osvedčených postupoch medzi svojimi klientmi a inými spoločnosťami.

Prevziať in: en | is | sv |