Nahrádzanie nebezpečných látok na pracoviskách

Keywords:

Školiaci kurz pre odborníkov na BOZP – Materiál pre školiteľov

Tento materiál ku školeniu nielen oboznámi školiteľov s pojmami a nástrojmi v oblasti nahrádzania nebezpečných látok na pracovisku, ale poskytne aj praktické pokyny pre organizáciu, ktorá školenie usporadúva. Keďže kurz sa skladá z modulov, je možné pripraviť školenia v trvaní od pol dňa až po tri dni.

Pozri aj materiál pre účastníkov

Prevziať in: en