Nahrádzanie nebezpečných látok na pracoviskách

Keywords:

Školiaci kurz pre odborníkov na BOZP – Materiál pre účastníkov

Tento materiál ku školeniu oboznámi účastníkov so základnými pojmami a nástrojmi v oblasti nahrádzania nebezpečných látok na pracovisku. Cieľom odbornej prípravy je pomôcť účastníkom pochopiť, ktoré látky vyvolávajú najväčšie obavy, zistiť, ako a kde hľadať nové nápady a alternatívy, a zaviesť ich do existujúcich nástrojov na posudzovanie alternatív. Keďže kurz sa skladá z modulov, je možné pripraviť školenia v trvaní od pol dňa až po tri dni.

Pozri aj materiál pre školiteľov

Prevziať in: en