Prehľad výskumu o rehabilitácii a návrate do práce

Keywords:

Európska pracovná sila starne. Starší pracovníci sú obzvlášť ohrození predčasným odchodom do invalidného dôchodku a dlhodobou absenciou z dôvodu choroby, ktorých náklady sú vysoké. Cieľom prehľadu je poskytnúť aktuálne zhrnutie poznatkov o systémoch, programoch a opatreniach v súvislosti s pracovnou rehabilitáciou a návratom do práce a ich rôznych zložkách. Je analýzou súčasných dôkazov účinnosti opatrení a skúmajú sa v ňom faktory, ktoré sú základom úspešnej a udržateľnej rehabilitácie a opätovného začlenenia.

Prevziať in: en