Psychosocial risks in the health and social care sector

Psychosociálne riziká v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

Keywords:

Hlavným problémom v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti sa stáva starnutie európskeho obyvateľstva, čo vedie k zvýšenému dopytu po pracovnej sile a jej starnutiu. V tomto dokumente sa skúmajú psychosociálne rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie a pohodu pracovníkov v tomto odvetví.

Pozornosť sa venuje stratégiám riadenia rizík, ktoré zaviedli zdravotnícke a sociálne organizácie, a poukazuje sa na úspešné postupy, ako sú participatívne intervencie a iniciatívy zamerané na zvýšenie odolnosti pracovníkov. Zdôrazňuje sa tu aj význam riešenia organizačných zdrojov týchto rizík.

Prevziať in: en