Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy a psychosociálnych rizík na pracovisku: stratégie EÚ a budúce výzvy

Keywords:

Rozsiahly výskum poukazuje na to, ako sa práca podieľa na vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy. Individuálne, fyzické, psychologické, sociálne a pracovné aspekty, ako aj iné pracovné a iné faktory zohrávajú významnú úlohu pri rozvoji poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. V rámci skúmania rozhodujúcich faktorov pre vznik poškodení podporno-pohybovej sústavy postupom času narástol význam psychosociálnych rizík.

Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že psychosociálne a organizačné faktory zvyšujú riziko vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy, a to predovšetkým v kombinácii s fyzickými faktormi. Tento diskusný dokument poskytuje prehľad prevalencie poškodení podporno-pohybovej sústavy v Európe. Zameriava sa na Taliansko, v ktorom bol zaznamenaný zvyšujúci sa výskyt poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku.

V dokumente sa okrem toho uvádzajú smernice, stratégie a politiky EÚ, ako aj európske iniciatívy zamerané na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, ako je kampaň agentúry EU-OSHA na obdobie rokov 2020 – 2022 s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž. Na záver tohto dokumentu sa zdôrazňuje potreba integrovaného, holistického a multidisciplinárneho prístupu k riadeniu a prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme