Riziká v oblasti BOZP pri balíkových doručovacích službách organizovaných prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem

Keywords:

Balíkové doručovacie služby, čiže kuriérske služby, sú čoraz vo väčšej miere organizované prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem. Pre pracovníkov doručovacích služieb to znamená nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Platformoví pracovníci, ktorí zabezpečujú doručovanie balíkov, obvykle nevedia, aké úlohy budú vykonávať, ani ako dlho a kde. Rastie aj miera využívania subdodávateľov a neštandardných foriem organizácie práce. 

V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť sústreďuje na doručovanie balíkov, ktoré sa vykonáva v rámci platformovej ekonomiky. Skúmajú sa v nej riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) súvisiace s doručovaním balíkov, ktoré sa realizuje prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem.

V štúdii je zahrnutá aj problematika prevencie a riadenia rizík v oblasti BOZP. Nakoniec sa v nej poukazuje aj na rastúci význam odvetvia doručovania balíkov, ktorému sa venuje oveľa menšia pozornosť ako donáške jedla a osobnej preprave.

Prevziaťin: en