Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax 2014 – 2015

Keywords:

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) zorganizovala súťaž Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská bez stresu prebiehajúcej v rokoch 2014 – 2015. Cieľom udeľovania cien tejto ceny za roky 2014 – 2015 bolo poukázať na najlepšie príklady spoločností alebo organizácií, ktoré aktívne riadia stres a psychosociálne riziká pri práci. Ceny sú uznaním výnimočných a inovatívnych príspevkov, ako aj pevného odhodlania manažmentu a participatívneho prístupu pri riešení problému psychosociálnych rizík. Prostredníctvom súťaže agentúra EU-OSHA podporuje, aby sa na pracoviskách prijímali riešenia na základe dobrej praxe, a šíri informácie o dobrej praxi z celej Európy.

Prevziať in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |