fs64ew06_sk

Keywords:

Riziku na pracovisku môžu byť vystavení najmä mladí ľudia, pretože nemajú dostatok skúseností, nie sú náležite zaškolení a zatiaľ si neuvedomujú všetky nebezpečenstvá. Potrebujú odborné rady, informácie a kvalifikovaný dohľad, ako aj vhodné, bezpečné a zdravé pracoviská. Na osoby mladšie ako 18 rokov, predovšetkým na tie, ktoré sa zúčastňujú na odbornej príprave a praxi a tie, ktoré vykonávajú príležitostné práce, pričom ešte navštevujú školu alebo inú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, sa vzťahujú prísnejšie predpisy, pokiaľ ide o zákazy týkajúce sa vystavenia nebezpečenstvu a dĺžky pracovnej doby. Tento informačný leták poskytuje všeobecný súhrn požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a konkrétne sa zameriava na mladých ľudí. Iné informačné letáky poskytujú viac informácií pre zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, mladých ľudí a rodičov.

Prevziať in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |