fs61ew06_sk

Keywords:

Mladí ľudia vo veku do 25 rokov predstavujú ďalšiu generáciu našej pracovnej sily. Vašou úlohou je poskytnúť im bezpečný a produktívny štart do pracovného života. Ako zamestnávateľ ste povinný zaistiť, aby pracovali v bezpečných podmienkach, a to poskytnutím spoľahlivého systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý chráni všetkých. V tomto informačnom letáku sa nachádzajú rady a tipy na vaše úlohy. Iné informačné letáky obsahujú viac detailov o právnych požiadavkách na ochranu vašich zamestnancov, rady pre vedúcich zamestnancov, ako aj pre mladých ľudí a rodičov.

Prevziať in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |