Factsheet 80 - Hodnotenie rizík – úlohy a povinnosti

Keywords:

Bezpečnosť a zdravie pracovníkov v Európe chráni prístup založený na hodnotení a riadení rizík. Na účely vykonávania efektívneho hodnotenia rizík na pracovisku musia všetci zainteresovaní jasne chápať právny kontext, pojmy, proces hodnotenia rizík a úlohu, ktorú majú zohrávať hlavní aktéri tohto procesu.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |