Factsheet 40 - Senszibilátory pokožky
18/06/2003 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 40 - Senszibilátory pokožky

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Nanomateriály

Odhaduje sa že choroby pokožky zo zamestnania predstavujú v rámci EÚ ročne náklady vo výške 600 miliónov EUR, pričom to zodpovedá strate 3 000 000 pracovných dní. To v skutočnosti ovplyvňuje všetky priemyselné a obchodné sektory a núti mnohých pracovníkov aby zmenili svoju prácu. Agentúra vytvára sériu informačných listov o chorobách zo zamestnania a o informáciách o zdravotných rizikách v súvislosti s nebezpečnými látkami v rámci Európskeho týždňa o bezpečnosti a zdraví pri práci 2003. Tento informačný list poskytuje informácie o senzibilizátoroch pokožky ako aj o preventívnych opatreniach pred expozíciou (vystavením) pokožky účinkom daných látok.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme