Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy pracovníkov v zdravotníctve
18/12/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 18 strany

Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy pracovníkov v zdravotníctve

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Ženy a BOZP

V rámci veľkého projektu zameraného na prehĺbenie poznatkov o biologických látkach na pracovisku EU-OSHA skúmala riziká, ktoré hrozia pracovníkom v odvetví zdravotnej starostlivosti pri expozícii týmto látkam. V diskusnom dokumente sú predstavené zistenia, ku ktorým sa dospelo na základe teoretického výskumu a zberu údajov, ako aj pohovorov a pracovných skupín s odborníkmi a s pracovníkmi v zdravotníctve.

V diskusnom dokumente sa poukazuje na druhy expozície, vplyv na zdravie, spôsoby vystavenia a vznikajúce riziká, ktoré s týmto odvetvím súvisia. Posudzujú sa skupiny pracovníkov, ktorí sú zvlášť ohrození, a kladie sa otázka, aké politické opatrenia by mohli pomôcť pri prechode na systematickejší prístup k riadeniu rizík.

Download in:DE | EL | EN | MT | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme