Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy v rastlinnej výrobe
18/12/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 11 strany

Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy v rastlinnej výrobe

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Choroby z povolania

Tento diskusný dokument opisuje zistenia z výskumu, ktorým sa potvrdzuje, že pracujúcim v odvetví rastlinnej výroby, ako sú farmári, zberači a pracujúci v skleníkoch, hrozí na pracovisku vysoké riziko vystavenia biologickým látkam. Pracujúci v tomto odvetví sa v rámci svojich pracovných úkonov pravidelne dostávajú do kontaktu s rôznymi druhmi biologických látok, čoho výsledkom je vysoká prevalencia ochorení z povolania v tomto odvetví.

Diskusný dokument rieši účinky na zdravie v dôsledku expozície týmto látkam a zaoberá sa najviac zraniteľnými pracovníkmi aj vznikajúcimi rizikami. Uvádza príklady úspešných politických opatrení stanovených v Európe a navrhuje spôsoby, ktoré zabezpečujú zlepšenie prevencie.

 

 

Prevziať in:EL | EN

Ďalšie publikácie o tejto téme