Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy v povolaniach súvisiacich so zvieratami
18/12/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 28 strany

Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy v povolaniach súvisiacich so zvieratami

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Choroby z povolania

Tento diskusný dokument opisuje nový výskum, ktorý potvrdzuje, že ľudia v povolaniach súvisiacich so zvieratami, ako napríklad chovatelia hospodárskych zvierat, pracovníci bitúnkov a veterinári, sú pri práci zvlášť vystavení riziku biologických látok. V diskusnom dokumente sa posudzujú zraniteľné skupiny a vznikajúce riziká, uvádzajú sa odporúčania na zlepšenie prevencie a uvádzajú sa príklady osvedčených postupov.

Prehľad literatúry, zber údajov, pohovory a osobitné skupiny s odborníkmi tvoria základ zistení a sú súčasťou veľkého projektu na zvyšovanie znalostí a informovanosti o vystavení biologickým látkam na pracovisku aj o rizikách, ktoré predstavujú.  

Prevziať in:EN | HU | LV

Ďalšie publikácie o tejto téme