Kampane Zdravé pracoviská

Posolstvom kampaní Zdravé pracoviská je – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týkajú každého. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu. Pomáhame vám ho presadzovať pomocou voľne dostupných praktických príručiek a nástrojov. V rámci každej kampane sa udeľuje aj Cena za dobrú prax a filmové ocenenie Zdravé pracoviská.

Tieto kampane sú v súčasnosti najväčšie svojho druhu vo svete. Pridajte sa k nám a využívajte náš internetový súbor nástrojov kampane BOZP na spustenie vašej vlastnej kampane.