Zloženie výkonnej rady, ktorá je súčasťou správnej rady

Členovia výkonnej rady agentúry EU-OSHA a vyhlásenie o záujmoch. Výkonná rada funguje ako riadiaca skupina, ktorá dohliada na prevádzkovú výkonnosť agentúry a zasadá štyrikrát do roka. Tvorí ju osem členov riadiacej rady.

Program a zápisnice z posledných zasadnutí výkonnej rady

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Chairperson

Mr Michael GILLEN (Employers representative)

Vice-Chairperson

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.)
Mr Renārs LŪSIS (Government representative)
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Workers representative)

Coordinator, Executive Board

Ms Marie DALTON (Government representative)
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Employers representative)
Mr Ignacio DORESTE (Workers representative)

Member

Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Yogindra SAMANT (Government representative)
Mr Kris DE MEESTER (Employers representative)
Mr Károly GYÖRGY (Workers representative)

Alternate

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Maria Teresa MOITINHO DE ALMEIDA (EU Commission Rep.)
Ms Mercedes TEJEDOR AIBAR (Government representative)
Ms Patrice FURLANI (Government representative)
Mr Eckhard METZE (Employers representative)
Mr Georgi STOEV (Employers representative)
Mr Mario VAN MIERLO (Employers representative)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Workers representative)
Mr Anthony CASARU (Workers representative)
Ms Silvana CAPPUCCIO (Workers representative)
Share this on: