Zloženie výkonnej rady, ktorá je súčasťou správnej rady

Členovia výkonnej rady agentúry EU-OSHA a vyhlásenie o záujmoch. Výkonná rada funguje ako riadiaca skupina, ktorá dohliada na prevádzkovú výkonnosť agentúry a zasadá štyrikrát do roka. Tvorí ju osem členov riadiacej rady.

Program a zápisnice z posledných zasadnutí výkonnej rady

2018

2017

2016

2015

Člen

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Podpredseda
Ms Gertrud BREINDL (Zástupca vlády), Podpredseda
Mr Renārs LŪSIS (Zástupca vlády), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Zástupca zamestnávateľov), Predseda
Ms Jessie FERNANDES (Zástupca zamestnávateľov, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Zástupca zamestnancov), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Zástupca zamestnancov), Podpredseda
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Zástupca vlády)
Mr Kris DE MEESTER (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Zástupca zamestnancov)

Náhradník

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Zástupca vlády)
Mr Rob TRIEMSTRA (Zástupca vlády)
Mr Yogindra SAMANT (Zástupca vlády)
Mr Eckhard METZE (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Francois ENGELS (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Georgi STOEV (Zástupca zamestnávateľov)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Zástupca zamestnancov)
Ms Sonja KÖNIG (Zástupca zamestnancov)
Mr Viktor KEMPA (Zástupca zamestnancov)