Zloženie výkonnej rady, ktorá je súčasťou správnej rady

Členovia výkonnej rady agentúry EU-OSHA a vyhlásenie o záujmoch. Výkonná rada funguje ako riadiaca skupina, ktorá dohliada na prevádzkovú výkonnosť agentúry a zasadá štyrikrát do roka. Tvorí ju osem členov riadiacej rady.

Program a zápisnice z posledných zasadnutí výkonnej rady

2018

2017

2016

2015

Člen

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Podpredseda
Ms Boel CALLERMO (Zástupca vlády), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Zástupca vlády), Podpredseda
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Zástupca zamestnávateľov), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Zástupca zamestnávateľov), Podpredseda
Mr Ignacio DORESTE (Zástupca zamestnancov), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Zástupca zamestnancov), Predseda
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Zástupca vlády)
Mr Kris DE MEESTER (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Károly GYÖRGY (Zástupca zamestnancov)

Náhradník

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Zástupca vlády)
Mr Yogindra SAMANT (Zástupca vlády)
Mr Eckhard METZE (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Francois ENGELS (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Georgi STOEV (Zástupca zamestnávateľov)
Mr Anthony CASARU (Zástupca zamestnancov)