Spanje

Focal point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In Spanje is de preventie van arbeidsrisico's geregeld in wet 31/95 en in complementaire voorschriften en voorschriften die nog in ontwikkeling zijn. Overheidsinstanties leiden het arbeidsrisicopreventiebeleid voor het bevorderen en verbeteren van de arbeidsomstandigheden en controleren de activiteiten van de openbare besturen met bevoegdheid op het gebied van preventiezaken en de deelneming van werkgevers en werknemers aan dergelijke activiteiten, via hun vertegenwoordigingsorganisaties.Openbare besturen met bevoegdheid over arbeidskwesties voeren de volgende taken uit: preventiebevordering, technisch advies, bewaking en controle van de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake arbeidsrisico's en het sanctioneren van wetsovertredingen. Het Nationaal instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (INSHT) is de wetenschappelijke en technische instantie van de Staat.Ten aanzien van de instellingen van de Europese Unie en met name ten aanzien van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk en het netwerk van dit agentschap, fungeert het instituut als nationaal focal point om de coördinatie en verspreiding van informatie op landelijk niveau te garanderen.


Contactgegevens van focal point

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Spanje
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: +34 91 3634 289
E-mailadres: pfocalagenciaeuropea [at] insst [dot] mitramiss [dot] es.