Ierland

Het werk van de Health and Safety Authority (Ierse autoriteit voor veiligheid en gezondheid op het werk) richt zich op het tot stand brengen van een blijvende cultuurverandering. Een cultuur waarin allen van mening zijn dat het proactieve beheer van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek een aanzienlijke bijdrage levert aan het succes van een bedrijf of organisatie op de lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze cultuurverandering zullen realiseren door visie en strategische richting te bieden.Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bedrijven die goede arbo-praktijken volgen concurrerender en productiever zijn. Onder de succesvolste bedrijven in Ierland bevinden zich de bedrijven die veel belang hechten aan de veiligheid en gezondheid van werknemers. Bovendien biedt goede veiligheid en gezondheid op de werkplek het potentieel de gezondheid en het welzijn van onze maatschappij in het algemeen te verbeteren.Onze brede aanpak volgt twee hoofdlijnen. Ten eerste, zorgen voor betrokkenheid bij alle partijen die invloed kunnen uitoefenen op de prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid en ten tweede, de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid handhaven waar naleving niet serieus wordt genomen.


Contactgegevens van focal point

Health and Safety Authority
3rd floor, Hebron House, Hebron Road
R95 T91Y Kilkenny
Ierland
Contact person:
Gavin LONERGAN
Tel: +353 (01) 799 7838
E-mailadres: gavin [at] hsa [dot] ie