Code van goed administratief gedrag

Op 20 maart 2012 heeft de raad van bestuur van EU-OSHA de Code van goed administratief gedrag van de Europese Ombudsman goedgekeurd, waarin de beginselen zijn vastgelegd die alle personeelsleden in hun contacten met het publiek in acht moeten nemen.

Wanneer burgers te maken hebben met een overheidsorgaan, mogen zij verwachten dat dat goed wordt bestuurd. Goed bestuur omvat eerbiediging van de wetgeving en de procedures, met name de grondrechten van de burgers, en de verlening van hoogwaardige diensten.

Wat is de code van goed administratief gedrag?

De code van goed administratief gedrag van de Europese Ombudsman zet de grondbeginselen van goed bestuur uiteen. De code informeert de werknemers over de regels die zij moeten naleven in hun betrekkingen met het publiek.

Met behulp van de code weten burgers precies hoe het agentschap werkt en wat hun rechten zijn wanneer zij te maken hebben met het agentschap.

De einddoelen zijn transparanter bestuur, betere dienstverlening en een bestuur dat dichter bij de burgers staat.

Voor meer informatie over de code van goed administratief gedrag, zie de website van de Europese Ombudsman.