Hogere functionarissen


Uitvoerend directeur

Dhr. William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar werkt sinds 1998 bij EU-OSHA. Hij was actief op het gebied van onderzoekscoördinatie en opkomende risico’s en was verantwoordelijk voor de eerste Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener). Van 2012 tot 2021 was hij hoofd van de eenheid Preventie en Onderzoek van EU-OSHA, die de inhoud op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor het Agentschap ontwikkelt. Van 2021 tot zijn formele benoeming als uitvoerend directeur in 2023 vervulde hij de rol van uitvoerend directeur ad interim.

William heeft een bachelordiploma in rechten en een masterdiploma in ergonomie. Vóór zijn komst bij EU-OSHA deed hij wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheidscultuur in bedrijven en was hij in de privésector werkzaam als ergonomisch adviseur en onderzoeksleider bij projecten voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Belangenverklaring - cv

Hoofd van de eenheid Voorlichting en PR

Coming soon

Hoofd van de eenheid Preventie en onderzoek

Coming soon

Hoofd van het Middelen- en Dienstencentrum

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo treedt in september 2023 in dienst bij EU-OSHA. Als hoofd van de eenheid Middelen en Diensten leidt zij het team dat de gebieden personeelszaken, financiën, aanbestedingen, documentatie, interne controle en facilitair beheer beheert.

Voordat zij bij EU-OSHA kwam, werkte Donianzu meer dan 16 jaar bij het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) in Vigo, eerst als hoofd van de sector Financiën en Inkoop en later als plaatsvervangend hoofd van de eenheid Middelen en ICT.

Belangenverklaring – CV