You are here

Filmcriteria

In de film moeten risico's aan bod komen waarmee mensen op hun werkplek worden geconfronteerd (zoals fysieke, chemische, mechanische of psychosociale risico's). Andere mogelijke onderwerpen zijn rechten van werknemers, veiligheid en gezondheid op de werkplek of de gevolgen van politieke en economische verandering voor de manier waarop we werken. Een andere mogelijke invalshoek zijn de sectoren die een belangrijke rol spelen in het economische, culturele en politieke leven in Europa (denk aan onderwijs, landbouw, bouwnijverheid en de gezondheidszorg), of groepen die met specifieke uitdagingen te maken hebben, zoals gastarbeiders, vrouwen, werknemers met een handicap, jonge of juist oudere werknemers.

De Filmprijs gezonde werkplekken (Healthy Workplaces Film Award) wordt toegekend aan een zelfgeschreven, creatieve en artistieke documentaire die onder Europese burgers een gesprek op gang brengt over het belang van veiligheid en gezondheid op het werk. De film moet een duidelijke visie hebben en de jury weten te overtuigen door zijn meeslepende verhaal, sterke karakters en uitmuntende filmvaardigheden op het gebied van camerawerk, geluid en montage. 

De winnaar van de Filmprijs gezonde werkplekken geeft EU-OSHA kosteloos het recht om:

  • stills (filmfoto's), een trailer of een fragment van maximaal vijf minuten uit de winnende film op de website van EU-OSHA te plaatsen en te gebruiken in persberichten en in de EU-OSHA-nieuwsbrief;
  • de trailer of de volledige winnende film te vertonen tijdens niet-openbare en niet-commerciële evenementen die door EU-OSHA en het netwerk van focal points in de EU-28, EER en kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten worden georganiseerd;
  • 1 000 dvd's van de winnende film te produceren, inclusief ondertitels in geselecteerde Europese talen; de winnaar verleent EU-OSHA de niet-exclusieve, niet-commerciële en niet-theatrale licentierechten op de distributie van de dvd's binnen het voornoemde netwerk en aan andere officiële partners.

In ruil hiervoor kunnen voor toekomstig gebruik de rechten op de ondertitels kosteloos door de filmmaker/rechthebbende van de winnende film worden verkregen. Van de 1 000 dvd's die worden geproduceerd, zijn er 200 voorbehouden aan de filmmaker/rechthebbende voor diens eigen promotiedoeleinden. Nadere afspraken worden gemaakt in overleg tussen EU-OSHA en de prijswinnaar.