Filmcriteria

In de film moeten risico's aan bod komen waarmee mensen op hun werkplek worden geconfronteerd (zoals fysieke, chemische, mechanische of psychosociale risico's). Andere mogelijke onderwerpen zijn rechten van werknemers, veiligheid en gezondheid op de werkplek of de gevolgen van politieke en economische verandering voor de manier waarop we werken. Een andere mogelijke invalshoek zijn de sectoren die een belangrijke rol spelen in het economische, culturele en politieke leven in Europa (denk aan onderwijs, landbouw, bouwnijverheid en de gezondheidszorg), of groepen die met specifieke uitdagingen te maken hebben, zoals gastarbeiders, vrouwen, werknemers met een handicap, jonge of juist oudere werknemers.

De Filmprijs gezonde werkplekken (Healthy Workplaces Film Award) wordt toegekend aan een zelfgeschreven, creatieve en artistieke documentaire die onder Europese burgers een gesprek op gang brengt over het belang van veiligheid en gezondheid op het werk. De film moet een duidelijke visie hebben en de jury weten te overtuigen door zijn meeslepende verhaal, sterke karakters en uitmuntende filmvaardigheden op het gebied van camerawerk, geluid en montage. 

De winnaar van de Filmprijs gezonde werkplekken geeft EU-OSHA kosteloos het recht om:

  • plaats een trailer of een fragment van maximaal vijf minuten uit de winnende film en stills (filmfoto’s) op de website van EU-OSHA, in persberichten of in de EU-OSHA-nieuwsbrief.
  • vertoon de trailer of de volledige winnende film tijdens niet-openbare en niet-commerciële evenementen die door EU-OSHA en het netwerk van focal points in de EU, EER en kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten worden georganiseerd.
  • laat de winnende film in een aantal Europese talen ondertitelen en ken aan EU-OSHA de niet-exclusieve, niet-commerciële en niet op vertoning in bioscopen gerichte licentierechten toe voor het verlenen van toegang (op een met een wachtwoord beveiligd elektronisch platform) aan het voornoemde netwerk en aan andere officiële partners.

In ruil hiervoor kunnen voor toekomstig gebruik de rechten op de ondertitels kosteloos door de filmmaker/rechthebbende van de winnende film worden verkregen.