Enquêtes en statistieken over OSH

Hierin vindt u feiten en cijfers over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die gebaseerd zijn op resultaten van belangrijke Europese projecten en de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA.

De bevindingen worden gepresenteerd in onze gebruiksvriendelijke tools voor gegevensvisualisatie, die niet alleen een beeld geven van de wijze waarop risico’s op de werkplek worden beheerd, maar ook van arbeidsomstandigheden, demografische aspecten en het beleid en de strategieën op VGW-gebied.

Ook voeren wij opiniepeilingen uit die ons helpen inzicht te verkrijgen in wat mensen van hun werkomgeving vinden. Hieronder kunt u de resultaten raadplegen.

Het verzamelen van deze feiten en cijfers is de hoeksteen van ons werk. De resultaten ervan helpen beleidsmakers en onderzoekers bij het identificeren van opkomende trends.