E-gids "Gezond werk, voor alle leeftijden"

Image

De e-gids "Gezond werk, voor alle leeftijden" biedt werkplekken informatie over en ondersteuning voor het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. Het doel van de e-gids is aandacht te vragen voor en inzicht te geven in de vergrijzing van de beroepsbevolking, het vergrijzingsproces zelf en de gevolgen hiervan op de werkplek, en daarnaast praktische richtsnoeren aan te reiken om de hiermee samenhangende uitdagingen aan te pakken.

De e-gids bevat informatie over

  • leeftijdsmanagement,
  • leeftijdsgevoelige risicobeoordeling,
  • gezondheidsbevordering op het werk

en andere belangrijke onderwerpen voor werkgevers, VGW-professionals, HR-personeel en werknemers.

De e-gids bevat ook casestudies en een glossarium waarin enkele veelgebruikte termen worden uitgelegd.

Toegang tot e-gids