Integratie van OSH in het onderwijs

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Integratie van OSH in het onderwijs betekent dat OSH systematisch wordt opgenomen in de lessen. In het ideale geval wordt OSH een onderdeel van het dagelijks leven van leerlingen, ouders en het onderwijspersoneel.

Wanneer kinderen zodra ze leren lezen en schrijven ook onderwijs krijgen over veiligheid en gezondheid, wordt dit onderwerp een natuurlijk onderdeel van hun dagelijks leven. Zo leren zij goed om te gaan met veiligheid en gezondheid, en daar profiteren zij gedurende hun gehele werkzame leven van.

Jong geleerd is oud gedaan: succesvol OSH-onderwijs

Het is beter om OSH-onderwijs te integreren in verschillende vakken dan om het te behandelen als zelfstandig onderwerp. Activerend onderwijs en praktijkvoorbeelden helpen de boodschap over te brengen aan kinderen en jongeren. Je kunt belangrijke boodschappen op verschillende manieren herhalen voor verschillende leeftijdscategorieën – of de doelgroep nu bestaat uit basisschoolleerlingen of leerlingen van beroepsopleidingen.

Een schoolbrede aanpak is het ideale model. De integratie van OSH in het hoger onderwijs is moeilijker en minder ontwikkeld, met name op universiteiten. Daarvoor geldt echter ook het 'instellingsbrede' model. Voor een geslaagde integratie is het cruciaal om te netwerken en samen te werken met de OSH-autoriteiten.

Integratie van OSH op school

In de schoolbrede aanpak worden onderwijs en schoolbestuur gecombineerd. Leerlingen en leerkrachten zorgen er samen voor dat de school een veilige en gezonde plek is om te werken en om te leren. Dat doen zij aan de hand van:

 • onderwijs over risico's en OSH-beheer, bijvoorbeeld door leerlingen te betrekken bij het opsporen van gevaren
 • gezondheidsonderwijs en -bevordering, zoals initiatieven voor een gezonde school
 • bevordering van waardigheid en respect voor iedereen, zoals campagnes tegen pesten
 • aandacht voor het milieu, zoals hergebruik

Tips voor een succesvolle integratie

Uit casestudies weten we wat nodig is om de schoolbrede aanpak te laten slagen:

 • het motiveren van leerkrachten en leerlingen door het schoolhoofd
 • betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten
 • praktische tools en praktische ondersteuning; '
  Napo voor leerkrachten
  ' is daarvan een goed voorbeeld
 • het opleiden van leerkrachten
 • netwerkactiviteiten tussen scholen
 • samenwerking tussen OSH- en onderwijsinstanties
 • een praktische aanpak, waarbij onderwijs over risico's wordt gekoppeld aan de schoolvakken

Meer informatie: