Verbeteren van naleving van VGW-voorschriften

© EU-OSHA/Jim Holmes

Omdat de structuur en organisatie van en het toezicht op het werk blijven veranderen, wordt het belangrijker dan ooit dat bedrijven voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De werkzaamheden van EU-OSHA ter ondersteuning van de naleving van VGW-voorschriften (2021-2024) kijken naar de factoren die van invloed zijn op de naleving van VGW-normen, met als doel een organisatorische context te bevorderen die de inspanningen van bedrijven om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen, ondersteunt.

Verbetering van de naleving van VGW-regelgeving door ondernemingen

Naleving van regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kan een uitdaging zijn, met name voor micro- en kleine ondernemingen. Uit eerder onderzoek van EU-OSHA is echter gebleken dat bepaalde externe factoren een sterke invloed hebben op de naleving van VGW-voorschriften:

  • rechtshandhaving van regelgeving
  • invloed op de toeleveringsketen
  • externe VGW-diensten
  • maatschappelijke of sectorale normen
  • financiële steun.

Deze activiteit geeft op basis van deze bevindingen een overzicht van de beschikbare soorten steun en verkent innovatieve strategieën voor een betere naleving. Hoewel de aandacht in het bijzonder uitgaat naar micro- en kleine ondernemingen wordt ook gekeken naar de belangrijke rol die grotere bedrijven spelen bij het creëren van een omgeving die naleving bevordert.

Fasen van het onderzoeksprogramma

Na een eerste overkoepelend onderzoek naar de naleving van VGW-voorschriften werden twee belangrijke hoofdlijnen vastgesteld voor verdere grondigere studies:

  • De eerste hoofdlijn heeft betrekking op marktgebaseerde benaderingen voor de bevordering van VGW en kijkt naar beleidsmaatregelen en strategieën die de betrekkingen in de toeleveringsketen beïnvloeden om de naleving van VGW-voorschriften te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de bouwsector.
  • De tweede hoofdlijn richt zich op de invloed van de overheid, dat wil zeggen de regelgevende en handhavende aanpak om de naleving van VGW-voorschriften te waarborgen en om innovatieve praktijken van inspectie- en preventiediensten ter ondersteuning van VGW vast te stellen.

Impact van COVID-19 op naleving van VGW-voorschriften

Uit de overkoepelende evaluatie blijkt ook dat moet worden onderzocht hoe de uitdagingen van COVID-19 van invloed zijn op de naleving van de VGW-voorschriften. Dit wordt met name duidelijk in de agrovoedingssector en de bouwsector, aangezien werknemers in deze sectoren het zwaarst worden getroffen door de pandemie en verstoringen van de toeleveringsketen. Het onderzoek verschaft informatie over de ontwikkeling van beleid dat de arbeidsomstandigheden verbetert door bedrijven te helpen de VGW-voorschriften na te leven.