Gegevensvisualisatie

De gegevensvisualisatietools geven feiten en cijfers weer over een reeks problemen inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in heel Europa. Het gaat daarbij onder andere over de manier waarop risico’s worden beheerst, en ook over werkomstandigheden, demografie, gezondheidseffecten, beleid en strategieën.

De gebruiksvriendelijke tools tonen de voornaamste bevindingen en gegevens, die dan kunnen worden gefilterd op land, sector en andere variabelen.