Meertaligheid bij EU-OSHA

Image

Meertaligheid is een essentieel onderdeel van inclusieve communicatie binnen de Europese Unie en voor iedere pan-Europese organisatie. Door de informatie, analyse en tools die EU-OSHA ontwikkelt in een veelvoud van talen beschikbaar te stellen, kan het Agentschap meer mensen bereiken.

Over taalbarrières heen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wil zijn boodschap zo breed mogelijk verspreiden door meertaligheid in zijn dagelijkse werkzaamheden te integreren. Ook neemt het in samenwerking met andere EU-organisaties deel aan innovatieve projecten op dit gebied.

Voor EU-OSHA is meertaligheid zowel een fundamentele kwestie van respect als een pragmatische keuze waarmee het Agentschap zijn taakopdracht beter kan uitvoeren.

EU-OSHA wil creatief denken en kosteneffectief werken om zijn activiteiten voor EU-burgers toegankelijk te maken, welke taal zij ook spreken. Een paar voorbeelden:

  • de Napo-films zijn voor iedereen begrijpelijke animatiefilmpjes die veiligheid brengen met een glimlach;
  • de OIRA-tools zijn in veel talen beschikbaar, en gebruikers kunnen tools in hun taal zoeken;
  • als onderdeel van de Filmprijs Gezonde Werkplekken wordt de winnende film aan nationale focal points aangeboden ter ondertiteling in de landstaal.

Een deel van het materiaal dat EU-OSHA voortbrengt is in 25 Europese talen beschikbaar. Sommige publicaties worden vertaald op verzoek van de nationale focal points. De focal points spelen een actieve rol bij de beoordeling van de behoefte aan vertalingen en bij het bewaken van de kwaliteit ervan.

De website van EU-OSHA

De meeste content van de website van EU-OSHA is meertalig. De belangrijkste rubrieken en alle hoogtepunten en nieuwsberichten die op de website worden gepubliceerd, zijn in 25 talen beschikbaar.

In 2017 kreeg EU-OSHA samen met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie de prijs voor goed bestuur van de Europese Ombudsman toegekend in de categorie “uitmuntend in burger- en klantgerichte dienstverlening” voor hun innovatieve werk aan een project om de vertaling van meertalige websites makkelijker te kunnen beheren.

De campagnes "Een gezonde werkplek"

Het doel van de campagnes "Een gezonde werkplek" is heel Europa bewust te maken en daarbij zoveel mogelijk mensen en kleine bedrijven te bereiken. EU-OSHA vindt het belangrijk dat de campagnes inclusief zijn en het Agentschap laat daarom al het kernmateriaal van de campagne in 25 talen vertalen, waaronder de vaste campagnewebsite, de belangrijkste plaats waar informatie en tools met betrekking tot de campagne worden verzameld.Het overige materiaal en de andere publicaties voor de campagne worden ter vertaling aangeboden aan de focal points, die kunnen beslissen welke hun het meest waardevol lijken.

Hulp bij het verzorgen van hoogwaardige vertalingen

EU-OSHA heeft samen met het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie en het Bureau voor publicaties van de Europese Unie een project geïmplementeerd om de meertalige thesauri met terminologie voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te actualiseren en uit te breiden. Het doel was daarbij vertalers te helpen consistente, accurate en actuele versies te maken van teksten over veiligheid en gezondheid op het werk.

De meertalige thesaurus is nu opgenomen in het contentmanagementsysteem van de website van EU-OSHA. De thesaurus bevat 2 000 nieuwe termen met directe vertalingen, definities, verwijzingen naar bronnen en context, in IATE (de interinstitutionele terminologische databank van de Europese Unie, die door het Vertaalbureau worden onderhouden) en in EuroVoc (de meertalige thesaurus van het Bureau voor publicaties). Alle vertalingen zijn door de nationale focal points van het Agentschap gecontroleerd om de nauwkeurigheid ervan te verzekeren.

De termen worden gebruikt om publicaties en andere soorten content van tags te voorzien zodat zoekers de VGW-gegevens makkelijker en efficiënter kunnen vinden.

In het kader van de campagne "Een gezonde werkplek" heeft EU-OSHA tevens begrippenlijsten opgesteld voor bepaalde gebieden van VGW-kennis. Deze lijsten zijn te vinden op de campagnewebsite en op de algemene website van het Agentschap in de relevante rubrieken.