You are here

OiRA: eenvoudige gratis tools voor een degelijk risicobeoordelingsproces

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Het verschaft micro- en kleine ondernemingen de nodige middelen en knowhow om zelf hun risico's te kunnen beoordelen. De OiRA-tools zijn gratis online beschikbaar, gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

OiRA biedt een stapsgewijze oplossing voor het risicobeoordelingsproces: van de identificatie van risico's op de werkplek, via de implementatie van preventieve maatregelen tot de risicocontrole en -rapportage.

Wat is OiRA?

OiRA is opgezet om gebruiksvriendelijke tools aan te reiken die micro- en kleine ondernemingen door het hele risicobeoordelingsproces begeleiden. De OiRA-software - door EU-OSHA ontwikkeld in 2009 en in gebruik sinds 2010 – is gebaseerd op de Nederlandse risicobeoordelingstool RI&E, die heel succesvol is gebleken en veel wordt gebruikt.

De OiRA-software van EU-OSHA helpt sectorale sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en nationale autoriteiten (zoals ministeries, arbeidsinspecties en OSH-organisaties) om sectorale risico-evaluatie-instrumenten voor kleine en micro-ondernemingen te ontwikkelen.

Bekijk de website van het OiRA-project voor actuele informatie over dit project (over de OiRA-partners en over de gepubliceerde of nog te publiceren OiRA-tools).

Wat is het idee achter OiRA?

Risicobeoordeling vormt de basis van elke aanpak van veiligheids- en gezondheidsbeheer en is essentieel voor de totstandkoming van een gezonde werkplek. De Europese communautaire strategie 2007-2012 voor veiligheid en gezondheid op het werk erkende het belang van risicobeoordeling en pleitte voor de ontwikkeling van eenvoudige tools om het risicobeoordelingsproces te vergemakkelijken. Precies met dat doel is OiRA opgezet.

Door de risicobeoordeling te vergemakkelijken, wil OiRA het aantal micro- en kleine ondernemingen die hun risico's beoordelen, vergroten en de kwaliteit van hun risicobeoordelingen verbeteren. De tools stellen de ondernemingen in staat een risicobeoordelingsproces op te starten (of te verbeteren). Zo kunnen de OiRA-tools de ondernemingen helpen om enerzijds hun concurrentievermogen te vergroten (door bijvoorbeeld de kosten ten gevolge van arbeidsziekten te verminderen en het risico op ongelukken te beperken) en anderzijds de algemene werkomstandigheden en de prestaties van hun organisatie te verbeteren.

Waarom OiRA gebruiken?

Risicobeoordeling is vandaag voor veel ondernemingen een vertrouwd proces dat op honderdduizenden werkplekken in Europa wordt toegepast om risico's te voorkomen. Maar voor sommige bedrijven, met name de micro- en kleine ondernemingen, kan risicobeoordeling een hele uitdaging zijn. OiRA kan dit proces gemakkelijker maken door de ondernemingen de middelen aan te reiken die ze nodig hebben om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

De OiRA-tools bieden de ondernemingen ook nog de volgende voordelen:

 • het gebruik van de tools is volledig gratis
 • de tools zijn online toegankelijk
 • er is een mobiele applicatie beschikbaar
 • de tools zijn sectorspecifiek
 • de tools kunnen tot op zekere hoogte worden aangepast aan de behoeften van de ondernemingen
 • de tools bieden de mogelijkheid om een actieplan te ontwikkelen en te kiezen uit een lijst van voorgestelde maatregelen

Hoe werkt OiRA?

Het OiRA-proces bestaat uit vijf belangrijke stappen.

 1. Voorbereiding: OiRA biedt de ondernemingen de mogelijkheid om de risicobeoordelingen enigermate aan te passen aan hun specifieke behoeften. Daartoe hoeven ze alleen maar een aantal eenvoudige vragen te beantwoorden
 2. Identificatie: hierbij wordt op zoek gegaan naar zaken op de werkplek die letsels kunnen veroorzaken, en wordt nagegaan welke werknemers mogelijk aan de gevaren worden blootgesteld
 3. Evaluatie: in deze fase worden de geïdentificeerde risico's geprioriteerd. Op basis daarvan kan later worden beslist welke maatregelen eerst moeten worden uitgevoerd
 4. Actieplan: de tool helpt de ondernemingen vervolgens een actieplan op te stellen en te beslissen hoe ze de risico's gaan elimineren of beheersen
 5. Verslag: ten slotte wordt een verslag gegenereerd dat kan worden afgedrukt en/of gedownload om de resultaten van het risicobeoordelingsproces te documenteren

Hoe krijgt u toegang tot OiRA?

Om ute registreren hebt u alleen een geldig e-mailadres nodig. Individuele personen of ondernemingen kunnen uit het beschikbare aanbod de OiRA-tool kiezen die het meest geschikt is voor hun land, sector en organisatie.

Bekijk de beschikbare OiRA-tools per sector en per land op de website van het OiRA-project.

Betrokkenheid van sociale partners en nationale autoriteiten

Alle OiRA-tools zijn gecreëerd door of samen met sociale partners en/of nationale autoriteiten. Als u een sociale partner of een nationale instelling/autoriteit bent en u wilt bij de ontwikkeling van een of meer sectorspecifieke OiRA-tools worden betrokken, vindt u meer informatie op de website van het OiRA-project.