Carrièremogelijkheden

De werkomgeving van EU-OSHA is stimulerend en multinationaal. Onze kantoren zijn gevestigd in de bruisende cultuurstad Bilbao.

Hoewel de werknemers van EU-OSHA uiteenlopende profielen hebben, beschikken zij allemaal — van projectmanagers tot communicatiemedewerkers en administrateurs — over de vaardigheden, de passie en het enthousiasme die/dat we nodig hebben om de arbeidsplaatsen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken.

Meer informatie over een carrière bij de Europese Unie is te vinden op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

 

Wie werken er bij ons?

De banen bij EU-OSHA staan open voor onderdanen van de 27 EU-lidstaten en van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (partijen bij de EER-Overeenkomst).

EU-OSHA is een werkgever die mannen en vrouwen gelijke kansen biedt. Wij beoordelen sollicitanten zonder onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, ras, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, religie of geloofsovertuiging, politieke of andere mening, nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, nationaliteit, leeftijd, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Lees het privacybeleid van EU-OSHA.

Reservelijsten

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Openbare vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar in deze rubriek.

Vacancies - Evaluation underway

Gesloten vacatures

Open sollicitaties

Wegens het grote aantal open sollicitaties dat het Agentschap ontvangt, is het voor ons helaas onmogelijk er de nodige aandacht aan te besteden. Daarom raden wij u aan uitsluitend naar aanleiding van specifieke vacatures of openbare wervingsprocedures sollicitaties in te sturen.

Wij wijzen u erop dat wij voor open sollicitaties of stageverzoeken geen ontvangstbevestigingen sturen en er niet op antwoorden.

Enquiries

Neem voor vragen contact op met onze dienst Personeelszaken via recruitment at osha.europa.eu

Schriftelijke verzoeken om inlichtingen dient u te richten aan: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 – 48003 Bilbao, Spanje