Samenwerking met andere agentschappen

EU-agentschappen

EU-OSHA werkt actief samen met de volgende agentschappen van de EU:

de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)             
het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)             
de Europese Stichting voor opleiding (ETF)             
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)             
Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea)            
het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)             
het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Op welke manier werken de EU-agentschappen voor u?

Bekijk deze video en ontdek hoe EU-agentschappen een bijdrage leveren aan de Europese samenleving.

 

Gezamenlijke verklaring van hoofden van EU-agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen: nultolerantie voor seksuele intimidatie

EU-OSHA tolereert geen seksuele intimidatie, gendergerelateerd geweld of iedere vorm van intimidatie op de werkvloer.

Op 8 maart 2018 heeft EU-OSHA deze gezamenlijke verklaring van EU-agentschappen ondertekend ter ondersteuning van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers op basis van het beginsel van gendergelijkheid en gelijke behandeling op het werk.

Gezamenlijke verklaring van hoofden van EU-agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen: nultolerantie voor seksuele intimidatie

Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

In dit memorandum van overeenstemming tussen EU-OSHA en Eurofound wordt uiteengezet op welke gebieden beide agentschappen nauw samenwerken. Deze gebieden zijn gekozen om de voordelen voor beide agentschappen te maximaliseren en te voorkomen dat er op de geïdentificeerde gebieden van gemeenschappelijk belang overlapping van werkzaamheden plaatsvindt.  
Het huidige memorandum van overeenstemming is in februari 2007 in werking getreden

Memorandum van overeenstemming tussen Eurofound en EU-OSHA 

Kader voor samenwerking tussen het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Het kader voor samenwerking tussen EU-OSHA en EIGE moet een effectieve samenwerking tussen de twee agentschappen waarborgen en overlapping van werkzaamheden voorkomen.

Kader voor samenwerking tussen EU-OSHA en EIGE 

Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Het doel van dit memorandum van overeenstemming is het verbeteren van de samenwerking tussen ECHA en EU-OSHA. Door intensiever samen te werken, met name door actief informatie uit te wisselen, kunnen deze agentschappen synergieën ontwikkelen en informatie delen over aangelegenheden van wederzijds belang.  
Dit memorandum van overeenstemming is op 5 mei 2010 in werking getreden.

Memorandum van overeenstemming tussen ECHA en EU-OSHA 

Kader voor samenwerking tussen het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

Intentieverklaring voor samenwerking tussen DG GROWTH, EU-OSHA en Eismea.

Communicatiepartnerschapproject

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vormen de ruggengraat van de Europese economie. Zij vertegenwoordigen 99 % van alle bedrijven in de EU. Zij bieden werk aan zo’n 100 miljoen mensen, zijn goed voor meer dan de helft van het bbp van Europa en spelen een sleutelrol bij het toevoegen van waarde in elke sector van de economie. Kmo’s leveren innovatieve oplossingen voor uitdagingen als klimaatverandering, efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociale cohesie en dragen bij tot de verspreiding van deze innovatie in de Europese regio’s. Zij zijn daarom van essentieel belang voor de dubbele transitie van de EU naar een duurzame en digitale economie. Zij zijn essentieel voor het concurrentievermogen en de welvaart van Europa, de industriële ecosystemen, de economische en technologische soevereiniteit en de veerkracht ten aanzien van externe schokken.

In 2015 heeft een nieuwe samenwerkingsverklaring tussen het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (nu het directoraat-generaal Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW)), het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (nu het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea)) en EU-OSHA geleid tot een officieel partnerschap met het Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Het Enterprise Europe Network (EEN) helpt bedrijven te innoveren en wereldwijd te groeien. Het is ’s werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor kleine en middelgrote ondernemingen met internationale ambities.

Het netwerk is wereldwijd actief. Het brengt deskundigen van aangesloten organisaties bijeen die aantoonbaar excelleren op het gebied van bedrijfsondersteuning.

Het communicatiepartnerschapsproject (CPP) is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen bewust te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk en hun eenvoudig toegang te bieden tot praktische informatie en nuttige contacten op nationaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door nationale bijeenkomsten met partners, bewustmakingsevenementen en andere activiteiten, zoals de VGW-awards van het EEN.

De leden van het EEN behoren samen met het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea) en de nationale focal points van EU-OSHA tot de belangrijkste partners die EU-OSHA helpen om zijn doelstellingen te behalen.