Samenwerking met andere agentschappen

EU-agentschappen

EU-OSHA werkt actief samen met de volgende agentschappen van de EU:

de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
de Europese Stichting voor opleiding (ETF)
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Op welke manier werken de EU-agentschappen voor u?

Bekijk deze video en ontdek hoe EU-agentschappen een bijdrage leveren aan de Europese samenleving.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

De meeste bedrijven in de Europese Unie zijn kleine en middelgrote ondernemingen; bijna 99% van alle bedrijven in de Europese Unie zijn kleine en middelgrote ondernemingen, en deze bedrijven hebben meer dan 66% van de bevolking in dienst (Eurostat, 2008). In kleine en middelgrote ondernemingen vinden echter ook 82% van alle arbeidsongevallen en ongeveer 90% van alle dodelijke ongevallen plaats (Eurofound, 2010). Het communicatiepartnerschapproject (CPP) dient er op nationaal niveau vooral voor te zorgen dat het mkb beter bereikt wordt en dat het belang van veiligheid en gezondheid op het werk onder de aandacht wordt gebracht in sectoren met een verhoogd risico.

In 2015 heeft een nieuwe samenwerkingsverklaring tussen het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie (nu het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW)) en EU-OSHA geleid tot een officieel partnerschap met het Enterprise Europe Network (EEN).

Het communicatiepartnerschapproject (CPP) is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen bewust te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk en hun eenvoudig toegang te bieden tot praktische informatie en nuttige contacten op nationaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door nationale bijeenkomsten met partners, bewustmakingsevenementen en andere activiteiten zoals de VGW-awards van het EEN.

Het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), de nationale focal points van EU-OSHA en de leden van het EEN zijn de belangrijkste partners van het EU-OSHA bij de verwezenlijking van diens doelstellingen.

Intentieverklaring voor samenwerking tussen DG GROWTH, EU-OSHA en Easme.

Enterprise Europe Network

Het doel van dit memorandum van overeenstemming is het verbeteren van de samenwerking tussen ECHA en EU-OSHA. Door intensiever samen te werken, met name door actief informatie uit te wisselen, kunnen deze agentschappen synergieën ontwikkelen en informatie delen over aangelegenheden van wederzijds belang.
Dit memorandum van overeenstemming is op 5 mei 2010 in werking getreden.

Memorandum van overeenstemming tussen ECHA en EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.