Samenwerking met andere agentschappen

EU-agentschappen

EU-OSHA werkt actief samen met de volgende agentschappen van de EU:

de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
de Europese Stichting voor opleiding (ETF)
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Op welke manier werken de EU-agentschappen voor u?

Bekijk deze video en ontdek hoe EU-agentschappen een bijdrage leveren aan de Europese samenleving.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

De meeste bedrijven in de Europese Unie zijn kleine en middelgrote ondernemingen; bijna 99% van alle bedrijven in de Europese Unie zijn kleine en middelgrote ondernemingen, en deze bedrijven hebben meer dan 66% van de bevolking in dienst (Eurostat, 2008). In kleine en middelgrote ondernemingen vinden echter ook 82% van alle arbeidsongevallen en ongeveer 90% van alle dodelijke ongevallen plaats (Eurofound, 2010). Het communicatiepartnerschapproject (CPP) dient er op nationaal niveau vooral voor te zorgen dat het mkb beter bereikt wordt en dat het belang van veiligheid en gezondheid op het werk onder de aandacht wordt gebracht in sectoren met een verhoogd risico.

In 2015 heeft een nieuwe samenwerkingsverklaring tussen het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie (nu het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW)) en EU-OSHA geleid tot een officieel partnerschap met het Enterprise Europe Network (EEN).

Het communicatiepartnerschapproject (CPP) is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen bewust te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk en hun eenvoudig toegang te bieden tot praktische informatie en nuttige contacten op nationaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door nationale bijeenkomsten met partners, bewustmakingsevenementen en andere activiteiten zoals de VGW-awards van het EEN.

Het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), de nationale focal points van EU-OSHA en de leden van het EEN zijn de belangrijkste partners van het EU-OSHA bij de verwezenlijking van diens doelstellingen.

Intentieverklaring voor samenwerking tussen DG GROWTH, EU-OSHA en Easme.

Enterprise Europe Network

Het doel van dit memorandum van overeenstemming is het verbeteren van de samenwerking tussen ECHA en EU-OSHA. Door intensiever samen te werken, met name door actief informatie uit te wisselen, kunnen deze agentschappen synergieën ontwikkelen en informatie delen over aangelegenheden van wederzijds belang.
Dit memorandum van overeenstemming is op 5 mei 2010 in werking getreden.

Memorandum van overeenstemming tussen ECHA en EU-OSHA

Intentieverklaring voor samenwerking tussen DG GROWTH, EU-OSHA en Easme.

Communicatiepartnerschapproject

De meeste bedrijven in de Europese Unie zijn kleine en middelgrote ondernemingen; bijna 99% van alle bedrijven in de Europese Unie zijn kleine en middelgrote ondernemingen, en deze bedrijven hebben meer dan 66% van de bevolking in dienst (Eurostat, 2008). In kleine en middelgrote ondernemingen vinden echter ook 82% van alle arbeidsongevallen en ongeveer 90% van alle dodelijke ongevallen plaats (Eurofound, 2010). Het communicatiepartnerschapproject (CPP) dient er op nationaal niveau vooral voor te zorgen dat het mkb beter bereikt wordt en dat het belang van veiligheid en gezondheid op het werk onder de aandacht wordt gebracht in sectoren met een verhoogd risico.

In 2015 heeft een nieuwe samenwerkingsverklaring tussen het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie (nu het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW)) en EU-OSHA geleid tot een officieel partnerschap met het Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Award voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe NetworkHet Enterprise Europe Network (EEN) is een Europees vlaggenschipinitiatief dat is opgezet om innovatie- en zakelijke steun te verlenen aan het mkb in de Europese Unie. Het EEN, dat onderdeel uitmaakt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, is een 'one-stop shop' waar bezoekers informatie over EU-beleid en -wetgeving en financieringsmogelijkheden kunnen vinden, alsmede hulp kunnen krijgen bij het vinden van zakenpartners en het ontwikkelen van capaciteiten op het gebied van onderzoek en innovatie. Het omvat ongeveer 600 partnerorganisaties in 53 landen, die een breed scala aan diensten aanbieden aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Het communicatiepartnerschapproject (CPP) is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen bewust te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk en hun eenvoudig toegang te bieden tot praktische informatie en nuttige contacten op nationaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door nationale bijeenkomsten met partners, bewustmakingsevenementen en andere activiteiten zoals de VGW-awards van het EEN.

Het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), de nationale focal points van EU-OSHA en de leden van het EEN zijn de belangrijkste partners van het EU-OSHA bij de verwezenlijking van diens doelstellingen.