Werkgerelateerde ziekten als gevolg van biologische agentia

Biologische agentia staan bekend als ziekteverwekkers. Volgens de Europese enquête van 2015 naar de arbeidsomstandigheden worden relatief steeds meer Europese werknemers (13 % – 1,5 keer zo veel als tien jaar eerder) op het werk blootgesteld aan besmettelijke stoffen. Biologische agentia omvatten virussen, bacteriën, schimmels en parasieten, en kunnen, rechtstreeks of door blootstelling aan verwante allergenen of toxinen, gezondheidsproblemen veroorzaken.

Werkgerelateerde blootstelling aan biologische agentia kan samenhangen met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder besmettelijke ziekten, kanker en allergieën. Sommige biologische agentia kunnen ook schadelijk zijn voor ongeboren kinderen.

In bepaalde sectoren, zoals gezondheidszorg, diergeneeskunde, landbouw, rioleringsbeheer en laboratoria, is sprake van een bijzonder hoog risico voor werknemers. Deze werknemers kunnen rechtstreeks of door contact met bijvoorbeeld lichaamssappen of grond aan microben worden blootgesteld. Als de bron van blootstelling aan een biologisch agens bekend is, is het betrekkelijk eenvoudig om nadelige gevolgen voor de gezondheid te voorkomen. Bij onbekende bronnen van blootstelling is het risicobeheer een stuk lastiger.

Publicaties van EU-OSHA over dit onderwerp:

Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten: resultaten van een literatuuronderzoek, een enquête onder deskundigen en een analyse van bewakingssystemen: Verslag en Samenvatting

Discussienota's waarin sectoren met een hoog risico op blootstelling aan biologische agentia in kaart worden gebracht: de gezondheidszorgbanen die reizen of contact met reizigers vereisenberoepen met dieren, afvalverwerking en waterzuivering en de akkerbouw.