Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Veiligheid en gezondheid in de toeleveringsketens van de agrovoedingssector: de kracht van gecombineerd contract- en leveranciersbeheer

Keywords:

Deze beleidsnota is gebaseerd op de resultaten van het project Lift-OSH (“Leverage Instruments for Occupational Safety and Health”) van EU-OSHA, dat handvatten aanreikt voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk. In de nota wordt nader onderzocht hoe hybride vormen van contract- en leveranciersrelatiebeheer in de toeleveringsketen van de agrovoedingssector de veiligheid en gezondheid op het werk en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren.

Uit de projectbevindingen blijkt dat de combinatie van contract- en relatiebeheer het vertrouwen, een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en de inzet voor continue verbetering bij alle partners in de toeleveringsketen kan bevorderen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een veiligere en betere werkomgeving voor werknemers.

Downloaden in: en