Oprichtingsverordening EU-OSHA

De rechtsgrondslag voor de werkzaamheden van het agentschap is Verordening (EU) 2019/126 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad.

Lees de verordening.