Ontwikkelingen in ICT en digitalisering van werk

Developments in ICT and digitalisation of work

Het creëren van een digitale interne markt behoort tot de tien prioriteiten van de Europese Commissie.

Een EU-OSHA foresightproject  onderzoekt het effect op werk van de snelle ontwikkelingen in digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica, en het potentiële effect ervan op gezondheid en veiligheid op de werkplek (GVW). Dit project poogt beslissingsbevoegde personen in de EU, in de regeringen van de lidstaten, vakbonden en werkgevers de informatie te geven die zij nodig hebben over digitale technologieën, het effect ervan op de aard en de organisatie van werk, en de uitdagingen op het gebied van GVW die deze tot gevolg kunnen hebben.

Publicaties die verschenen zijn naar aanleiding van het project

Vervolgstudies die belangrijke gebieden en uitdagingen uitdiepen 

Alle discussienota's van deskundigen over ICT/digitalisatie en GVW verkennen

Deze activiteiten moeten bijdragen aan het verzekeren van veilige en gezonde werkplekken in de toekomst, in lijn met slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU.