Gezonde werkplekken stoppen de pandemie

Image

COVID-19: Hulpmiddelen voor op de werkplek

De COVID-19-pandemie is een van de grootste uitdagingen waarmee de samenleving en bedrijven te maken hebben gehad. Het succesvol aangaan van deze uitdaging is alleen mogelijk als we samenwerken om de verspreiding van deze ziekte te stoppen en een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor zowel thuiswerkers als werknemers die terugkeren naar hun gebruikelijke werkplek. Op deze pagina vindt u diverse richtsnoeren, bewustmakingsmateriaal en links over dit onderwerp.

Op werkplekken waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan een virus dat tot de categorie biologische agentia behoort, moeten werkgevers risicobeoordelingen van de werkplek uitvoeren en passende maatregelen treffen. De richtsnoeren die op deze pagina aan bod komen, zijn bedoeld om werkgevers bij deze taken te ondersteunen. De wettelijke minimumeisen zijn vastgelegd in de richtlijn biologische agentia. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op onze webpagina over gevaarlijke stoffen (subrubriek biologische agentia).

EU-richtsnoeren

Wat kunnen werkplekken in de praktijk doen ter bestrijding van de pandemie en ter bescherming van werknemers? Kennis en bewustzijn zijn essentieel. Iedereen moet goed worden geïnformeerd over hoe het virus zich verspreidt, wat de symptomen van infectie zijn en hoe blootstelling aan het virus tot een minimum kan worden beperkt. Onze richtsnoeren helpen organisaties om hun werknemers van de benodigde informatie te voorzien en maatregelen te treffen om infectie te voorkomen.

COVID-19: Terug naar de werkplek – Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers (pdf-versie))

COVID-19-infectie en long covid – re-integratiegids voor herstellende werknemers

COVID-19-infectie en long covid – re-integratiegids voor managers

Overwegingen over het gebruik van snelle antigeendetectie (waaronder zelf-)tests voor SARS-CoV-2 in werkomgevingen

COVID-19: guidance for the workplace

Test de COVID-19-risicobeoordelingstool van OiRA

Voorlichtingsvideo Napo in...stop de pandemie

Thuiswerken

In de context van de ‘lockdown’-maatregelen die momenteel van kracht zijn vanwege de COVID-19-pandemie, zijn miljoenen Europese werknemers genoodzaakt thuis te werken om het risico op besmetting met het virus te beperken. Dit is een nieuwe realiteit die zijn tol kan eisen van onze fysieke en mentale gezondheid. Deze richtsnoeren leggen uit hoe mensen zich doeltreffend kunnen beschermen tijdens telewerken vanuit huis.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible (alleen beschikbaar in het Engels)

Praktische tools en richtsnoeren met betrekking tot spier- en skeletaandoeningen: thuiswerken

Voorlichtingsvideo Napo is... aan het telewerken om de pandemie te stoppen

Informatie en hulpmiddelen van de EU en internationale organisaties

Europese Commissie: Richtsnoeren voor de bescherming van seizoenarbeiders

Europese Commissie: Richtsnoeren voor de bescherming van seizoenarbeiders 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologische agentia

We streven ernaar meer bekendheid te geven aan de blootstelling aan deze gevaren op het werk en geven meer informatie over de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen, die niet alleen infectieziekten omvatten, maar ook kanker en allergieën.

Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten: resultaten van een literatuuronderzoek, een enquête onder deskundigen en een analyse van bewakingssystemen

Biologische agentia en preventie van arbeidsgerelateerde ziekten: een onderzoek

Epidemieën en de werkplek

Biologische agentia

Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen voor gezondheidswerkers

Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen in beroepen met dieren

Biologische agentia en daarmee samenhangende werkgerelateerde aandoeningen in beroepen waarbij sprake is van reizen en contact met reizigers

Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidseffecten in de sectoren afvalverwerking en waterzuivering

Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen in de akkerbouw