Biologische agentia en preventie van arbeidsgerelateerde ziekten: een onderzoek

Keywords:

Dit verslag is het eindresultaat van een groot project over de aanpak van blootstelling aan biologische agentia op de werkplek en de daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor de gezondheid. Het onderzoek bestond uit een wetenschappelijk literatuuronderzoek, interviews met deskundigen, focusgroepsessies en een workshop voor belanghebbenden. In het verslag wordt een geconsolideerd overzicht van de bevindingen van het algehele project gegeven aan de hand van in het literatuuronderzoek in kaart gebrachte onderwerpen, zoals de betrokken sectoren, kwetsbare groepen, nieuwe risico’s en monitoringsystemen in Europese landen.

Momenteel is er geen systematische aanpak om blootstelling aan biologische agentia op de werkplek te voorkomen en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen te herkennen. Door de bestaande kennis over de risicofactoren voor deze gezondheidsproblemen te analyseren, vast te stellen welke gegevens nog ontbreken en toekomstige beleidsopties voor te stellen, moet het verslag zorgen voor bewustzijn over de kwestie en betrouwbare informatie verstrekken om inspanningen voor doeltreffende preventiemaatregelen te ondersteunen.

Downloaden in: en