Waarschuwings- en sentinelsystemen in VGW

Het patroon van erkende ziekten waarvoor compensatie wordt verstrekt, vormt geen afspiegeling van de werkelijke situatie op werkplekken. Bij een workshop van EU-OSHA over werkgerelateerde ziektelast werd gemeld dat, ondanks verplichte rapportage en open lijsten met beroepsziekten, vaak geen systeem voorhanden is voor het actief herkennen van, tegengaan van en reageren op mogelijke gevallen van werkgerelateerde ziekte. In sentinelsystemen kunnen rapporten afkomstig van een groot aantal geïnformeerde, ervaren ‘sentinel’-artsen of andere ervaren deskundigen (bijv. bedrijfsverpleegkundigen) worden samengevoegd, wat kan bijdragen aan het verhelpen van dit probleem.

Mede door rapporten over werkgerelateerde ziekten die gelden als vroege waarschuwingstekens bij te houden, wordt het mogelijk situaties of werkplekken te herkennen waar de veiligheid en gezondheid verbeterd moeten worden. EU-OSHA heeft onderzoek gepubliceerd over waarschuwings- en sentinelsystemen voor het herkennen van vroege tekenen van werkgerelateerde ziekten:

Waarschuwings- en sentinelsystemen – literatuuronderzoek

Waarschuwings- en sentinelsystemen – deskundigenworkshop - verhandelingen

Waarschuwings- en sentinelbenaderingen om werkgerelateerde ziekten in de EU op te sporen: Verslag en Samenvatting

Waarschuwings- en sentinelsystemen – beleidsworkshop – verhandelingen 

Waarschuwings- en sentinelbenaderingen om werkgerelateerde ziekten in de EU op te sporen: Presentatie voor een deskundig publiek

Alle discussienota's van deskundigen over waarschuwings- en sentinelsystemen bekijken