Waarschuwings- en sentinelsystemen: THOR, Verenigd Koninkrijk

Keywords:

Dit artikel maakt deel uit van een reeks van vijf diepgaande studies over waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor het opsporen, volgen en voorkomen van nieuwe werkgerelateerde ziekten, en gaat meer bepaald in op het THOR-netwerk in het Verenigd Koninkrijk.

THOR omvat zowel een algemeen onderdeel als specifieke regelingen voor het registreren van welbepaalde werkgerelateerde ziekten zoals ademhalings- en huidaandoeningen of infectieziekten. Daarnaast is er THOR-EXTRA voor het melden van vermoedens van nieuwe werkgerelateerde ziekten. THOR heeft innovatieve kenmerken ontwikkeld om het melden te vereenvoudigen en tegelijkertijd de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, alsook om artsen tot melden aan te moedigen door mogelijkheden voor permanente beroepsontwikkeling te bieden via een webplatform. Dankzij de mechanismen voor tweerichtingscommunicatie tussen bedrijven en VGW-instanties levert het netwerk een sterke input voor welgerichte, empirisch onderbouwde beleids- en preventiemaatregelen.

Lees meer over hoe THOR wordt gebruikt om beleidsmakers te informeren over nieuwe en opkomende risico's voor de gezondheid op het werk.

Downloaden in: en