Waarschuwings- en sentinelsystemen: SIGNAAL, Nederland/België

Keywords:

Dit artikel maakt deel uit van een reeks van vijf diepgaande studies over waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor het opsporen, volgen en voorkomen van nieuwe werkgerelateerde ziekten, en gaat meer bepaald in op het SIGNAAL-systeem in Nederland en België.

SIGNAAL is een van de weinige waarschuwings- en sentinelsystemen. De voornaamste doelstelling ervan is het herkennen van mogelijk nieuwe werkgerelateerde ziekten en risico's voor de gezondheid op het werk. Het gaat om een onlinedienst waarmee artsen op een praktische, snelle en makkelijke manier vermoedens van nieuwe werkgerelateerde ziekten kunnen melden. Deze worden vervolgens onderzocht door een panel van Belgische en Nederlandse specialisten op het gebied van gezondheid op het werk, waarna verschillende niveaus van waarschuwingen kunnen worden afgegeven en preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

Het artikel bevat enkele concrete voorbeelden, gaat na wat volgens deskundigen de stuwende en belemmerende factoren van het systeem zijn en beschrijft de gebruikte methoden voor het opsporen van nieuwe werkgerelateerde ziekten.

Downloaden in: en