Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa

Aangezien kanker naar schatting de oorzaak is van 53 % van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU en andere ontwikkelde landen, zijn betrouwbare gegevens over de blootstelling aan risicofactoren voor kanker op de werkplek essentieel, zowel voor de veiligheid en gezondheid van werknemers als voor een productieve en duurzame economie.

EU-OSHA is van plan een enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa te houden om te bepalen aan welke risicofactoren voor kanker werknemers het meest worden blootgesteld. Ook wordt in de enquête gekeken naar de meest voorkomende blootstellingssituaties, het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan verschillende risicofactoren, zoals asbest, benzeen, chroom, dieseluitlaatgassen, nikkel, silicastof, UV-straling en houtstof, en de kenmerken van deze werknemers. Het doel van de enquête is om voorlichtingscampagnes en preventieve maatregelen doeltreffender te maken en bij te dragen aan empirisch onderbouwde beleidsvorming.

In 2017 is er op basis van een geslaagde Australische enquête een haalbaarheidsonderzoek in verband met een enquête over de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen uitgevoerd. In de voorbereidende fase in 2020 zal worden bepaald in welke landen de enquête in eerste instantie wordt gehouden, en zal een begin worden gemaakt met het opstellen van de methodologie en de aanpassing van het Australische model aan de Europese context.

Bekijk de projectbeschrijving van de nieuwe enquête

In 2021 en 2022 zal de enquête worden ontwikkeld en uitgevoerd, en de publicatie van de eerste resultaten staat voor 2023 gepland. Na een evaluatie in 2024 zal worden besloten of de enquête wordt uitgebreid naar meer landen en met aanvullende risicofactoren.