Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa

Aangezien kanker naar schatting de oorzaak is van 53 % van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU en andere ontwikkelde landen, zijn betrouwbare gegevens over de blootstelling aan risicofactoren voor kanker op de werkplek essentieel, zowel voor de veiligheid en gezondheid van werknemers als voor een productieve en duurzame economie.

EU-OSHA is van plan een enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa te houden om te bepalen aan welke risicofactoren voor kanker werknemers het meest worden blootgesteld. Ook wordt in de enquête gekeken naar de meest voorkomende blootstellingssituaties, het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan verschillende risicofactoren, zoals asbest, benzeen, chroom, dieseluitlaatgassen, nikkel, silicastof, UV-straling en houtstof, en de kenmerken van deze werknemers. Het doel van de enquête is om voorlichtingscampagnes en preventieve maatregelen doeltreffender te maken en bij te dragen aan empirisch onderbouwde beleidsvorming.

In 2017 is er een haalbaarheidsonderzoek in verband met een enquête over de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen uitgevoerd. Dit onderzoek was gebaseerd op een geslaagde Australische enquête waarbij gebruik is gemaakt van een innovatief instrument om beroepsmatige blootstelling te beoordelen (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS). In de voorbereidende fase in 2020 werd bepaald in welke landen de enquête wordt gehouden, en werd een begin gemaakt met het opstellen van de methodologie en de aanpassing van het Australische model aan de Europese context, met gebruikmaking van hetzelfde instrument als bij de Australische enquête (OccIDEAS).

In 2021 en 2022 zal de enquête worden ontwikkeld en uitgevoerd, en de publicatie van de eerste resultaten staat voor 2023 gepland. Na een evaluatie in 2024 zal worden besloten of de enquête wordt uitgebreid naar meer landen en met aanvullende risicofactoren.

Share this on: