Risicofactoren voor werkgerelateerde kanker in Europa – methodologie van de enquête over de blootstelling van werknemers

Keywords:

De enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa biedt informatie over de waarschijnlijke blootstelling van werknemers tijdens hun laatste werkweek aan verschillende bekende risicofactoren voor kanker. In dit verslag wordt de methode geschetst die is gebruikt om de enquête uit te werken.

In het verslag wordt uitgelegd hoe de enquête werd ontwikkeld als een aangepaste versie van de Australian Work Exposures Study en welke stappen er zijn genomen om de vragenlijst te vertalen in de talen van de EU-lidstaten waar de enquête is uitgevoerd. Verder wordt nader ingegaan op de tests waaraan de aangepaste vragenlijst werd onderworpen en de benaderingen die vervolgens werden gehanteerd met het oog op steekproeftrekking, het belangrijkste veldwerk, de controle van de gegevenskwaliteit en de weging van de gegevens.

Dit verslag gaat nader in detail en vormt een aanvulling op de reeds gepubliceerde samenvatting van de methodologie van de enquête over de blootstelling van werknemers.

Downloaden in: en