Risicofactoren voor werkgerelateerde kanker in Europa - samenvatting van de methodologie van de enquête over blootstelling van werknemers

Keywords:

De enquête van EU-OSHA over de blootstelling van werknemers aan kankerrisicofactoren in Europa biedt gegevens en inzichten over de waarschijnlijke blootstelling van werknemers tijdens hun laatste werkweek aan 24 bekende kankerrisicofactoren. De enquête werd uitgevoerd in Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Hongarije en Finland in 2023.

Deze publicatie geeft een overzicht van hoe de enquête op basis van de Australische studie naar blootstelling op het werk en het OccIDEAS-instrument is opgezet, en vervolgens aangepast aan de EU-context. Er wordt een samenvatting gegeven van de wijze waarop de enquête geschikt is gemaakt voor het beoogde doel en hoe deze werd uitgevoerd. 

Downloaden in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |