Contact met ons opnemen

EU-OSHA zorgt voor het opstellen, verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over kwesties die samenhangen met veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) met het doel deze aspecten op werkplekken overal in de EU te verbeteren.

Onze websites zijn volledig doorzoekbaar en bestrijken uiteenlopende onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Neemt u vooral eens een kijkje op onze website en op OSHwiki

Mocht u echter de specifieke informatie die u zoekt niet kunnen vinden, kijk dan of uw vraag misschien in de Vraagbaak staat (zie hieronder). Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wij doen ons best om met onze beperkte mogelijkheden binnen twee weken te reageren. U kunt ons in elk van de officiële talen van de Europese Unie schrijven. Houd u er echter rekening mee dat er enige vertraging kan optreden, omdat wij uw bericht en ons antwoord moeten vertalen. Aangezien al onze medewerkers Engels spreken, zullen berichten in die taal waarschijnlijk sneller worden beantwoord. Wij streven ernaar vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Image
miribilla building

 

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5e verdieping
E-48003 Bilbao, SPANJE
E-mail: Informatie op osha punt europa punt eu

Hoe kunt u ons bereiken?

 

 

Verbindingskantoor Brussel
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk,
Meeûsplein 38/40,
1000 Brussel, België
Tel. +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
E-mail: obrien op osha punt europa punt eu

 VRAAGBAAK

Verklaring inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toegang van bezoekers tot het agentschap

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Waar kan ik advies krijgen over een probleem met betrekking tot veiligheid en gezondheid dat verband houdt met mijn werkomstandigheden?

  EU-OSHA is een voorlichtingsorgaan en op onze website kunt u nuttige informatie en tips vinden over diverse werkgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals stress, pesterij, huidziekten, enz.

  Het is EU-OSHA helaas niet toegestaan advies te geven over individuele veiligheids- en gezondheidsgerelateerde situaties, zich te mengen in rechtszaken of zich te bemoeien met lokale of nationale autoriteiten. Wij adviseren u om allereerst contact op te nemen met uw nationale focal point.

  Uw nationale focal point zal u in contact brengen met de nationale instantie of autoriteit die u met uw zaak kan helpen.

 • 2. Hoe kan ik compensatie aanvragen voor een ongeval op het werk of voor een werkgerelateerde aandoening?

  Compensatieregelingen verschillen per lidstaat en zijn afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent, het werk dat u doet en uw beroepsstatus. Specifieke informatie per lidstaat kunt u vinden via deEuropese Commissie, and general information for European Union nationals living and working abroad can be found through the European Commission.

 • 3. Is EU-OSHA verantwoordelijk voor beleidsinitiatieven van de EU op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en voor de tenuitvoerlegging daarvan?

  EU-OSHA is het voorlichtingsorgaan van de Europese Unie voor veiligheid en gezondheid op het werk. Ons werk levert een bijdrage aan het strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 van de Europese Commissie en andere relevante EU-strategieën en -programma's, zoalsEuropa 2020. EU-OSHA is echter niet betrokken bij de ontwikkeling van Europese wetgeving of Europees beleid: die rol is weggelegd voor de Europese Commissie. Evenmin draagt EU-OSHA verantwoordelijkheid voor het inspecteren van werkplekken of het toezien op de naleving van Europese of nationale wetgeving.
 • 4. Waar kan ik statistieken op EU-niveau vinden over werkgerelateerde ongevallen en aandoeningen en de daarmee samenhangende kosten?

  Informatie over statistieken, enquêteresultaten en andere nuttige links kunt u vinden in het gedeelte Enquêtes en statistieken van deze website. EU-OSHA onderzoekt in zijn Esener-enquêtes hoe op Europese werkplekken in de praktijk wordt omgegaan met veiligheids- en gezondheidsrisico's.

  De Europese Commissie heeft haar eigen informatiedienst voor statistieken, Eurostat. Links die voor u wellicht interessant zijn, zijn onder meer:

 • 5. Waar kan ik nationale statistieken, normen en wetgeving vinden? En is de informatie beschikbaar in verschillende EU-talen?

  Bepaalde informatie over nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk kan op onze website worden geraadpleegd. Daarnaast kan uw nationale focal point u vertellen waar u nog meer informatiebronnen kunt vinden. Veel van de informatie die wordt gepubliceerd op de website van een focal point is beschikbaar in de taal van het desbetreffende land. Daarnaast verstrekken de meeste lidstaten bepaalde informatie in het Engels.

 • 6. Waar kan ik informatie vinden over wetgeving van de Europese Unie op het gebied van veiligheid en gezondheid?

  Informatie over richtlijnen, richtsnoeren en normen van de EU over veiligheid en gezondheid op het werk is, onderverdeeld naar onderwerp, te vinden in het gedeelte Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid van deze website. De volledige tekst van EU-richtlijnen in alle EU-talen vindt u, met nadere informatie, op de EUR-Lex-website van de Europese Commissie.

  Het is goed in gedachten te houden dat Europese richtlijnen minimumvereisten bevatten, en dat lidstaten ervoor kunnen kiezen om bij het omzetten van VGW-richtlijnen in nationale wetgeving strengere regels in te voeren. Hierdoor kan het voorkomen dat de vereisten in de lidstaten uiteenlopen.

 • 7. Hoe kom ik aan exemplaren van Europese normen?

  De nationale leden van de Europese normalisatie-instellingen verkopen Europese normen als nationale normen en ontwerp-normen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Europees Comité voor normalisatie.

 • 8. Hoe kom ik aan exemplaren van verslagen van EU-OSHA?

  Al onze publicaties zijn te vinden in het gedeelte Publicaties van deze website. U kunt ze online lezen en downloaden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Via EU Bookshop kunt u gedrukte exemplaren bestellen.

 • 9. Mag ik materiaal van EU-OSHA overnemen?

  Ja, mits u EU-OSHA als volgt als bron vermeldt:

  © Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), [datum]. Overneming met bronvermelding is toegestaan.

  NB: Het is niet toegestaan tekst of illustraties te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van EU-OSHA.

 • 10. Waar kan ik hulpmiddelen vinden voor trainingsdoeleinden?

  EU-OSHA verstrekt geen specifiek trainingsmateriaal, maar in het gedeelte Thema's kunt u informatie vinden over relevante onderwerpen, en een aantal van onze publicaties bevatten casestudy's over training. Verder zijn er op https://es.slideshare.net/euosha/presentations korte PowerPoint-presentaties beschikbaar die eventueel voor trainingsdoeleinden bewerkt kunnen worden. 

  De serie korte animatiefilms zonder gesproken taal waarin het karakter Napo de hoofdrol speelt, biedt uitstekend trainingsmateriaal. Op een lichtvoetige manier die uitnodigt tot discussie geven deze animatiefilms een inleiding op onderwerpen omtrent veiligheid en gezondheid op het werk. De filmpjes kunnen worden gedownload vanaf de Napo-website. De online-trainingsmodule voor basisscholen “Napo voor leerkrachten”, waarin kernaspecten van veiligheid en gezondheid aan bod komen, is eveneens gratis beschikbaar. 

  Daarnaast is informatie over onderricht op scholen en in vervolgonderwijs te vinden in het gedeelte Integratie van VGW in het onderwijs van deze website.

  Andere goede informatiebronnen zijn onder meer: nationale focal points, de Europese Stichting voor opleiding, Cedefop (het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) en Enetosh (het Europees Netwerk voor onderwijs en opleiding in veiligheid en gezondheid op het werk).

 • 11. Kan EU-OSHA commerciële producten of diensten ondersteunen of adverteren?

  Helaas kan EU-OSHA geen commerciële producten of diensten ondersteunen of adverteren.

 • 12. Is EU-OSHA er misschien in geïnteresseerd mijn project te financieren?

  In principe geven we geen financiële steun aan externe projecten.

  Het document ‘EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders’ geeft informatie over financiering in de EU met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Bij het secretariaat-generaal van de Europese Commissie is voorts een algemeen overzicht verkrijgbaar van de subsidies en leningen die de Europese Unie verstrekt. Ook is bij de Europese Commissie een algemeen overzicht van overheidsopdrachten en publieke middelen beschikbaar.

  Indien uw project verband houdt met veiligheid en gezondheid op nationaal niveau, raden we u aan om contact op te nemen met uw nationale focal point.