Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Deze awards maken deel uit van de campagnes voor een gezonde werkplek en onderscheiden organisaties die de veiligheid en gezondheid op het werk actief beheersen.

Meedingen is een uitstekende manier om belangrijke veiligheids- en gezondheidsthema's in uw organisatie te bevorderen. De wedstrijd kan ook een sterke motivatie zijn om binnen uw organisatie aan een betere veiligheid en gezondheid te werken.

De awards worden sinds 2000 georganiseerd door EU-OSHA in samenwerking met de EU-lidstaten en geven erkenning aan uitzonderlijke en innovatieve bijdragen aan gezondheid en veiligheid op het werk. De awards helpen de voordelen van een goede veiligheid en gezondheid op het werk te belichten en dienen daarbij als platform voor het uitwisselen en bevorderen van goede praktijken in heel Europa.

Alle inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld door EU-OSHA’s netwerk van focal points. Vervolgens nemen de nationale genomineerde voorbeelden deel aan de Europese competitie, waarna de winnende voorbeelden en de voorbeelden met een eervolle vermelding worden geselecteerd.

In het laatste jaar van elke campagne worden deze voorbeelden van goede praktijken tijdens een uitreikingsceremonie onder de aandacht gebracht en gehuldigd.